20/05/2024

10 asiaa, jotka tulee ottaa huomioon verkkopalveluita pohdittaessa

Peeter Pruuden


Tyypillisimmät yritysten verkko-ongelmat johtuvat usein osaamisen tai ajan rajallisuudesta. Tavallisimmin yksi henkilö yrityksen sisällä on joskus tilannut laitteet, toinen verkkoyhteydet ja kolmas pystyttänyt verkkoympäristön.

Tämän jälkeen verkot on jätetty vuosiksikin oman onnensa nojaan ilman riittävällä tasolla olevaa valvontaa ja ylläpitoa. Etenkin langattomat verkot ovat aikojen saatossa alkaneet aiheuttaa päänvaivaa yrityksille.

The reason is usually the same: networks established in the past have not kept up with technological advancements and evolving user requirements. In these situations, at the latest, people usually start looking for help outside the company.

Nämä tulee huomioida verkkokokonaisuutta pohdittaessa?


Verkkoympäristön järkevässä suunnittelussa ja optimaalisen ratkaisun pohdinnassa tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

1) Millaisia palveluita yritys käyttää ja mikä on näiden liiketoimintakriittisyyden aste.

2) Millaista liiketoimintaa ja liiketoimintavaatimuksia varten verkot ovat olemassa.

3) Toimipisteiden määrä ja sijainti.

4) Etätyötarpeet verkkojen, tietoturvan ja yrityksen työntekijöille tarjottavien palveluiden näkökulmasta.

5) Olemassa olevien verkkoyhteyksien laatu, nopeus ja turvallisuus.


6) Verkkoympäristön optimaalinen mitoitus kattaen pilviympäristöt, tietoturvan ja tarvittavat tietoliikennenopeudet.

7) Verkkopalveluiden toiminta-asteen vaativuus ja toivottu palveluvaste (SLA).

8) Palvelut, joita verkkoympäristölle tarvitaan, esim. ylläpito, valvonta, hallinta ja tuki.

9) Käytettävät verkkolaitteet ja -teknologiat sekä näiden hankintatapa ja -kanavat.

10) Palvelukokonaisuuden vastuullisuus sisältäen mm. ympäristöarvojen huomioinnin ja tietoturvan.

Verkkovalvontajärjestelmien hyödyntäminen on nykypäivää


Nämä asiat vaikuttavat osaltaan siihen, millainen verkkoympäristö yrityksen kannattaa rakentaa. Vastuullinen kumppani kartoittaa yrityksen senhetkisen tilanteen ja luo suunnitelman, jonka pohjalta verkkoja lähdetään yhdessä kehittämään ja optimoimaan.

Verkkojen optimoinnissa lähdetään liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Verkkoja toteuttavan kumppanin on huomioitava tietoliikenteen ja IT:n merkitys asiakkaan liiketoiminnalle ja ymmärrettävä verkkojen ongelmatilanteiden vaikutus yrityksen toimintaan.

Verkkovalvontajärjestelmien hyödyntäminen on nykypäivänä keskeinen osa optimoitujen verkkoympäristöjen toteutusta.

LUE MYÖS: Verkkopalveluiden ulkoistaminen yhdelle kumppanille – mitä hyötyä siitä on?

Tämän tekstin kirjoittaja Peeter Pruuden on toiminut IT- ja tietoliikennealalla yli 30 vuoden ajan rakentaen asiakkaille erilaisia verkkoratkaisuja maailmanlaajuisesti. Nykyään hän hyödyntää asiantuntijuuttaan SwanIT:llä mm. verkkopalveluiden ja tietoturvan parissa.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää:

Peeter Pruuden

Service director, network services
peeter.pruuden@swanitgroup.com