Laitteet palveluna

Ekologisin ja vastuullisin IT-kumppani Suomessa! Tarjoamme työasemat ja IT-laitteet ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti keskisuurille ja suurille organisaatioille Suomessa ja ulkomailla. Toimitamme palvelut yksilöllisesti asiakkaamme tarpeiden mukaan.

Miksi kannattaa hankkia laitteet palveluna meiltä?

Ympäristöystävälliset IT-ratkaisut

Ympäristöystävällisyys

Ekologisuus ja laitteiden ympäristövaikutukset mietitty alusta loppuun – Laitteen hankinnassa otetaan huomioon ympäristöarvo sekä laitteen elinkaaren lopussa osat kierrätetään komponenttitasolla.

Toteutus ja iteraatio

Luotettavuus

IT:n toimivuuden ja jatkuvuuden takaaminen kustannustehokkaasti – Palvelun laatu ja jatkuvuus ovat osaavan tiimin varassa eikä riippuvainen yhdestä henkilöstä.

Turvallisuus

Turvallisuus

Tietoturva aina ajan tasalla – Varmistamme ja valvomme järjestelmien tietoturvaa automaation ja standardoitujen prosessien avulla.

Kustannustehokkuus

Kustannustehokkuus

Vapauta pääoma liiketoiminnan käytettäväksi, ei IT-laitteisiin – Kohdista rahat sinne missä niistä on eniten hyötyä ja potentiaalista tuloa liiketoiminnalle.

Tarjoamme työasemat ja IT-laitteet kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti kaikenkokoisille organisaatioille Suomessa ja ulkomailla. Toimitamme laitteet tarkan tarvekartoituksen ja yritysten koon mukaisesti. Palvelu sisältää laitteiden toimitukset, asennukset, sekä tarvittavat ohjelmistot ja tietoturvaratkaisut. Kaikki laitteet kierrätetään sopimuskauden päätyttyä.

Työasemapalvelut helpottavat yritysten budjetointia ja liiketoiminnan suunnittelua, kun kaikki kustannukset hoituvat yhden kuukausittaisen maksun myötä. Palvelumme avulla asiakasyrityksiemme ei tarvitse käyttää omia resursseja IT-laitekannan ylläpitoon ja päivittämiseen.

  • Kaikki IT –laitteet kuukausihinnoiteltuna palveluna määriteltyjen tarpeiden mukaan.
  • Vapauta laitteisiin sidottu pääoma yrityksesi käyttöön.
  • Keskity omaan bisnekseesi.
  • Suosimme vastuullisia ja ympäristöarvot huomioivia laitetoimittajia.

1 Esiasennus ja toimitus

Toimitamme laitteet perille esiasennettuina puolestanne, tietoturvallisuus huomioiden. Suosimme periaatteidemme mukaisesti mahdollisimman ympäristöystävällisiä laitetoimittajia. Uusimme laitteet välittömästi niiden rikkoutuessa.

2 Tietoturva ja lisenssit

Meiltä saatte viimeisimmät ohjelmistolisenssit, kuten Microsoftin ja F-Securen, asennettuina tarpeidenne mukaan. Huolehdimme myös laitteiden tietoturvallisuudesta puolestanne, jolloin voitte keskittyä täysin omaan liiketoimintaanne.  

3 Laitetuki ja valvonta

Saat meiltä tarvittavan tuen laitteisiin, jonka lisäksi valvomme laitteiden toimivuutta proaktiivisesti. Tuen tarkoitus on löytää ongelmakohdat ennen kuin ne vaikuttavat liiketoimintaan. Hoidamme myös laitteen huoltoprosessin puolestanne.

4 Laitteiden kierrätys

Toimimme vastuullisesti ja ekologisesti laitteiden elinkaaren aikana, niin laitteiden valinnassa kuin niiden kierrätyksessä. Etsimme käytöstä poistetuille laitteille uusiokäyttömahdollisuuksia tai tarvittaessa kierrätämme laitteet komponenttitasolla. Kauttamme ei koskaan murskata laitteita, vaan etsimme niille parhaan mahdollisen hyötykäytön. Laitteen poistuessa käytöstä huolehdimme tarkasti tietoturvallisuudesta.

Vihreät arvot

Vastuullisuus ohjaa kaikkia laitevalintojamme ja -hankintojamme. Valitsemme aina ympäristölle parhaimmat vaihtoehdot. Arvioimme laitteiden komponenttien kierrätettävyyttä, energiankulutusta, valmistuksessa syntyviä päästöjä sekä laitteen ennakoitavaa elinkaaren pituutta.

Laitteen käytössä huolehdimme laitteen kunnosta, jotta sen elinkaari on mahdollisimman pitkä. Elinkaaren lopussa huolehdimme komponenttien kierrätyksestä murskaamatta materiaalia turhaan.