Keitä olemme?

Suomen ja Pohjoismaiden vastuullisin IT-toimija

SwanIT on perustettu vuonna 2017 tavoitteenaan luoda vaihtoehto perinteiselle ajattelulle IT-infraratkaisuissa. Tekemisessämme yhdistyvät vastuullinen ja ympäristöystävällinen toiminta, vahva kokemus sekä vuosikymmenien asiantuntemus IT-alalta.

Missio

Raivaamme tietä nykymarkkinassa tekemään asiat vastuullisemmin, uudelleen määrittelemme vastuullisten arvojen toteuttamisen ja luomme maailman turvallisimman ja mukavimman työympäristön.

Visio

Haluamme olla tunnistetusti maailman vastuullisin yritys, joka on asettanut alalle uuden standardin aidosti vastuulliselle toiminnalle ja parantanut ihmisten elämää ja maapallomme tulevaisuutta.

Arvot

Kunniotus ihmisiä ja maailman resursseja kohtaan

Ihmisoikeudet- ja
velvollisuudet

Jokaisen ihmisen
arvostaminen

Aitous ja
vilpittömyys

Rohkeus ja
kärsivällisyys

Meille on tärkeää tuoda kansainvälisellä tasolla esiin ympäristöä sekä ihmisoikeuksia koskettavia kehityskohtia IT-alalla. Visiomme on, että yritykset alkavat ajattelemaan ja toimimaan IT-laitteiden ja palveluiden hankinnassa ympäristön kannalta kestävästi. Näin saamme muutoksen aikaan koko toimialalla.

Ydinosaamistamme ovat vastuulliset IT- ratkaisut. Erityisesti palvelulaitteet, laitehallinta ja erilaiset verkkoratkaisut ovat erikoisalaamme. Suunnittelemme ratkaisut aina vastuullisesti ja tietoturvallisesti. Toimitamme verkko- ja laiteratkaisut kuukausihinnoiteltuina palvelutuotteina keskisuurille ja suurille yrityksille sisältäen etätuki- ja lähitukipalvelut. Huolehdimme laitteiden toimituksista, asennuksista, lisensseistä, ylläpidosta, tietoturvasta sekä vastuullisesta komponenttien kierrätyksestä laitteen elinkaaren päättyessä. Lisäksi autamme asiakkaitamme erilaisissa projekteissa kuten verkkojen suunnittelussa, laite- ja järjestelmävalinnoissa sekä konsultoinnissa. Nopea reagointi- ja päätöksentekokykymme sekä kattava kumppaniverkostomme takaavat laadukkaat ja ajantasaiset palvelut. Toimimme yhteistyössä isojen kansainvälisten tekijöiden kanssa, jotka jakavat vision laadukkaasta kestävän kehityksen edistämisestä.

Nykypäivän yritysmaailmassa vastuullisuuskeskustelu on noussut pinnalle entistä enemmän.

Ympäristöystävällinen toiminta ja päätöksenteko ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Iso osa IT- infrastruktuurin ja -laitteiden ympäristövaikutuksista muodostuvat laitteiden valmistus- ja kierrätysprosesseista. Monesti ei kuitenkaan olla täysin tietoisia siitä, miten laitteiden valmistus tai kierrätys käytännössä toimii.  Usein muutaman vuoden vanhat laitteet päätyvät Suomen ulkopuolelle paikkoihin, joissa materiaaleja ei kierrätetä tai hyödynnetä uudelleen. Laitteet saatetaan myös murskata maanrakennusaineeksi aiheuttaen vaarallisten aineiden pääsyn maaperään ja näin jalometallien louhinta jatkuu Suomen ulkopuolella.

Me SwanIT:llä huolehdimme, että tarjoamamme palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia ja hankitut laitteet ja komponentit kierrätetään niiden elinkaarien päätyttyä. Erottelemme laitteiden materiaalit ja toimitamme ne uudelleenkäytettäväksi kumppaniemme avulla. Meillä on osaamista siitä, miten laitteiden hankinta- ja poistoprosessit hoidetaan mahdollisimman vastuullisesti.

04/2021
Kasvu, HS Mainosliite


"Yritysten varastoissa makaa valtavasti käytöstä poistettuja IT-laitteita. Esimerkiksi yhden pienehkön toimiston varastosta veimme kierrätykseen 1 500 kiloa elektroniikkaromua. Vanhat laitteet pitäisi saada nopeammin kierrätettäväksi, jotta kallisarvoiset jalometallit saataisiin uusiokäyttöön ja paine neitseellisten metallien louhimiseen vähenisi."

Tuulia Virhiä
Toimitusjohtaja ja perustaja
SwanIT Group Oy

Ekosysteemi­kumppaneitamme

Dell Logo
Ficolo Logo