Yritys

Missio

Raivaamme tietä nykymarkkinassa tekemään asiat vastuullisemmin, uudelleen määrittelemme vastuullisten arvojen toteuttamisen ja luomme maailman turvallisimman ja mukavimman työympäristön.

Visio

Haluamme olla tunnistetusti maailman vastuullisin yritys, joka on asettanut alalle uuden standardin aidosti vastuulliselle toiminnalle ja parantanut ihmisten elämää ja maapallomme tulevaisuutta.

Arvot

Kunnioitus ihmisiä ja maailman resursseja kohtaan

Maapallomme on jo rajojensa ulkopuolella ja kunnioitus kaikkea sen resursseja kohtaan tarkoittaa SwanIT:llä niistä huolehtimista ja niiden käytön maksimointia yhä uudelleen kiertotalouden oppeja noudattaen. Emme osta tai hanki mitään turhaan ja arvioimme jokaisen hankinnan huolellisesti. Kunnioitamme niin ikään myös ihmisiä, arvostamme ja vaalimme jokaista.

Ihmisoikeudet- ja
velvollisuudet

Puhumme SwanIT:llä ihmisoikeuksista ja ihmisvelvollisuuksista. Pyrimme kaikessa toiminnassamme varmistamaan, että ihmisoikeudet täyttyvät, myös palveluidemme elinkaaren aikana ja toimittajien ja alihankkijoiden osalta. Ihmisvelvollisuuksina pidämme muun muassa eettistä toimintatapaa, maapallomme ja ihmisten kunnioitusta sekä työtä paremman huomisen puolesta.

Jokaisen ihmisen
arvostaminen

Kaikki ihmiset ovat meille saman arvoisia, tärkeitä ja mittaamattoman arvokkaita mistään tekijästä riippumatta. Vaalimme jokaisen omalaatuisuutta ja yksilöllisyyttä. Luomme kaikille työympäristön, jossa luottamus, turvallisuus ja hyvinvointi ovat kaiken keskiössä. Palveluidemme elinkaaressa tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme myös kumppaneidemme toimintaa kriittisesti.

Aitous ja
vilpittömyys

Haluamme olla kaikessa toiminnassamme aitoja ja vilpittömiä. Tahdomme tehdä työstämme, yhteistyöstämme ja kaikesta toiminnastamme mahdollisimman läpinäkyvää luoden luottamusta osapuolien välille. Tahtotilamme on, että kaikki sanomamme, kirjoittamamme ja lupaamamme on aidosti sitä, mitä myös teemme. Seisomme sanojemme takana.

Rohkeus ja
kärsivällisyys

Työ vastuullisemman toimintatavan puolesta vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Markkinat ja tavat eivät muutu hetkessä eikä niitä aina oteta avosylin vastaan. Kysyy myös rohkeutta nostaa epäkohtia pöydälle ja ehdottaa sekä ajaa parempia toimintamalleja.

Keitä olemme?

Suomen ja Pohjoismaiden vastuullisin IT-toimija

SwanIT on perustettu vuonna 2017 tavoitteenaan luoda vaihtoehto perinteiselle ajattelulle IT-infraratkaisuissa. Tekemisessämme yhdistyvät vastuullinen ja ympäristöystävällinen toiminta, vahva kokemus sekä vuosikymmenien asiantuntemus IT-alalta.

Meille on tärkeää tuoda kansainvälisellä tasolla esiin ympäristöä sekä ihmisoikeuksia koskettavia kehityskohtia IT-alalla. Visiomme on, että yritykset alkavat ajattelemaan ja toimimaan IT-laitteiden ja palveluiden hankinnassa ympäristön kannalta kestävästi. Näin saamme muutoksen aikaan koko toimialalla.

Ydinosaamistamme ovat vastuulliset IT- ratkaisut. Erityisesti palvelulaitteet, laitehallinta ja erilaiset verkkoratkaisut ovat erikoisalaamme. Suunnittelemme ratkaisut aina vastuullisesti ja tietoturvallisesti. Toimitamme verkko- ja laiteratkaisut kuukausihinnoiteltuina palvelutuotteina keskisuurille ja suurille yrityksille sisältäen etätuki- ja lähitukipalvelut. Huolehdimme laitteiden toimituksista, asennuksista, lisensseistä, ylläpidosta, tietoturvasta sekä vastuullisesta komponenttien kierrätyksestä laitteen elinkaaren päättyessä. Lisäksi autamme asiakkaitamme erilaisissa projekteissa kuten verkkojen suunnittelussa, laite- ja järjestelmävalinnoissa sekä konsultoinnissa. Nopea reagointi- ja päätöksentekokykymme sekä kattava kumppaniverkostomme takaavat laadukkaat ja ajantasaiset palvelut. Toimimme yhteistyössä isojen kansainvälisten tekijöiden kanssa, jotka jakavat vision laadukkaasta kestävän kehityksen edistämisestä.

Nykypäivän yritysmaailmassa vastuullisuuskeskustelu on noussut pinnalle entistä enemmän.

Ympäristöystävällinen toiminta ja päätöksenteko ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Iso osa IT- infrastruktuurin ja -laitteiden ympäristövaikutuksista muodostuvat laitteiden valmistus- ja kierrätysprosesseista. Monesti ei kuitenkaan olla täysin tietoisia siitä, miten laitteiden valmistus tai kierrätys käytännössä toimii.  Usein muutaman vuoden vanhat laitteet päätyvät Suomen ulkopuolelle paikkoihin, joissa materiaaleja ei kierrätetä tai hyödynnetä uudelleen. Laitteet saatetaan myös murskata maanrakennusaineeksi aiheuttaen vaarallisten aineiden pääsyn maaperään ja näin jalometallien louhinta jatkuu Suomen ulkopuolella.

Me SwanIT:llä huolehdimme, että tarjoamamme palvelut vastaavat asiakkaan odotuksia ja hankitut laitteet ja komponentit kierrätetään niiden elinkaarien päätyttyä. Erottelemme laitteiden materiaalit ja toimitamme ne uudelleenkäytettäväksi kumppaniemme avulla. Meillä on osaamista siitä, miten laitteiden hankinta- ja poistoprosessit hoidetaan mahdollisimman vastuullisesti.

04/2021
Kasvu, HS Mainosliite


"Yritysten varastoissa makaa valtavasti käytöstä poistettuja IT-laitteita. Esimerkiksi yhden pienehkön toimiston varastosta veimme kierrätykseen 1 500 kiloa elektroniikkaromua. Vanhat laitteet pitäisi saada nopeammin kierrätettäväksi, jotta kallisarvoiset jalometallit saataisiin uusiokäyttöön ja paine neitseellisten metallien louhimiseen vähenisi."

Ekosysteemi­kumppaneitamme

Dell Logo
Ficolo Logo