Tietosuojakäytäntö

SwanIT Oy kunnioittaa jokaisen sen palveluja käyttävän henkilön yksityisyyttä. Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja SwanIT Oy:n asiakkaille sekä potentiaalisille asiakkaille. Tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntöämme koskien tietojen keräämistä, käyttöä, julkaisua ja siirtämistä, joiden toimintaan sovelletaan tietosuojakäytäntöä. Tietosuojakäytännössä on huomioitu EU:n yleinen tietosuoja-asetus, Suomessa voimassa oleva lainsäädäntö ja Tietosuojavaltuutetun antamat ohjeet ja suositukset.

Kuka tietojasi käsittelee?

Nimi: SwanIT Oy
Osoite: Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo
Puhelin: +358 (0) 20 740 2720
Sähköposti: info@swanitgroup.com

Miksi käsittelemme tietojasi?

Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi. Merkitystä ei ole sillä, millä keinoin tai mille alustalle tieto on tallennettu.

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan. Lisäksi tietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasviestintä ja markkinointi, sähköisen uutiskirjeen toimittaminen, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profiloimiseen.

Mitä tietoja keräämme?

Käsittelemme asiakkaiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita asiakassuhteen hoitamisen ja asiakkaan sopimuksen täytäntöön panemisen kannalta tarpeellisia tietoja.

Rekisterimme sisältää henkilöistä seuraavia tunnistetietoja, mikäli henkilö on ne luovuttanut.

 • Etu- ja sukunimi
 • Yritys tai yhteisö, jota henkilö edustaa ja tämän yhteystiedot.
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Sähköpostiviestien käsittely tapahtuu sen henkilön toimesta, kenelle olet viestisi osoittanut. 

Yhteydenottolomakkeet

SwanIT Oy:n sivustolta löytyy yhteydenottolomakkeita asiakaskokemuksen parantamiseksi ja yhteydenoton nopeuttamiseksi. Kaikissa yhteydenottolomakkeissa keräämme asiakkailta henkilötietoja, jotta pystyisimme yksilöimään asiakkaiden yhteydenottoja ja vastamaan niihin. Henkilötietoihin kuuluvat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut asiakkaan kirjoittamat lisätiedot. Keräämme myös käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskapostiviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Näitä henkilötietoja säilytämme kaksi vuotta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä.

Evästeet

Verkkosivustomme käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa muun muassa sivuston perustoiminnot ja auttaa tunnistamaan sivuilla vierailevat kävijät.

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjältä kysytään ensimmäisellä vierailulla haluaako hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön.

Vaihtoehtoisesti Käyttäjä voi myös selainasetuksissaan määritellä, haluaako hyväksyä tai kieltää evästeiden käytön. Käyttäjä voi myös määritellä selainasetuksen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti.

Analytiikka (Google Analytics & Leadfeeder)

Verkkopalveluista kerätään tilastollisia kävijätietoja, johon käytetään Googlen (Google Inc.) toimittamaa Google Analytics -ohjelmaa, joka helpottaa sivuston käytön seurantaa. Tähän tarkoitukseen Google Analytics käyttää evästeitä, jotka ovat käyttäjän tietokoneelle siirrettäviä tekstitiedostoja. Tämän verkkosivuston käytöstä evästeillä luotu tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.

Google Analytics -palveluun liittyvistä tietosuojakäytännöistä löydät lisätietoja osoitteesta https://policies.google.com/privacy.

Tunnistamme vierailevan yrityksen Leadfeeder -palvelun avulla. Leadfeeder tietosuojaan voit tutustua osoitteessa: https://www.leadfeeder.com/privacy/.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään Käyttäjältä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitusta sopimuksesta tai yhteydenoton yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoa julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojen käsittelysopimus (Data Processing Agreement, DPA).

Henkilötietojen siirrot Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Käyttäjän oikeudet 

Käyttäjällä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua
 • vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
  henkilötietojen käsittely perustuu Asiakkaan suostumukseen, eikä sille ole muuta
  perustetta.

Asiakkaan tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Käyttäjää tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Asiakkaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

Jokaisella Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Asiakkaan asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 11.08.2022.

Jätä viesti, niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

 • +358 (0) 20 740 2720
 • info@swanitgroup.com