Ympäristö

Ympäristöjohtamis­järjestelmä

SwanIT:n ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO14001 – standardin mukaisesti.  Järjestelmä ja siten sertifikaatti kattaa koko toimintamme ja palveluportfoliomme. 

Alla on lisää tietoa ympäristöpolitiikastamme ja tavoitteistamme. Lisäksi, keskeiset ympäristönäkökohdat on tuotu esille. 

Ympäristöpolitiikka

SwanIT ja sen ylin johto sitoutuvat ympäristöjohtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja sitovien velvotteiden ja lainsäädännön noudattamiseen.  Sitoudumme aktiiviseen maapallon, ympäristön sekä luonnonvarojen suojelemiseen. Olemme keskittäneet voimavaramme toimintaympäristössämme merkittävimmiksi nousevien ympäristönäkökohtien parantamiseen; kierrätys, ostot ja hankinnat, kumppanit ja tietoisuuden lisääminen. Näillä toimilla pyrimme tekemään osamme ehkäisemään saastetta ja luonnonpilaantumista. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme kattaa kaiken toimintamme; palvelut, tuotteet ja prosessit. 

Kierrätys

Sitoudumme noudattamaan kaikkia alueellisia ja valtiollisia jätteenkäsittelylakeja ja -säädöksiä. Työskentelemme jatkuvasti kierrätysasteemme maksimoimiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. SwanIT kouluttaa henkilökuntaansa aktiivisesti kierrätyksen ja jätteenlajittelun tiimoilta. Yhdessä kumppaneidemme kanssa teemme aktiivisesti työtä jätteen minimoimiseksi ja oikein käsittelemiseksi. 

Ostot ja hankinnat

Ostojemme ja hankintoidemme keskiössä on resurssitehokkuus. Ostamme ja hankimme tuotteita ja palveluita vain todennettuihin tarpeisiin. Kaikki hankinnat tehdään arviointimenetelmää käyttäen, joka arvioi palvelun ja toimittajan vastuullisuutta kokonaisuudessa. Tässä kokonaisuudessa ympäristöpilari on yksi arviointikategorioista. Arvioitaviin asioihin kuuluvat muun muassa hiilijalanjälki, käytetyt materiaalit, toimittajavastuullisuus sekä toimitusketju.

Kumppanit ja toimittajat

Rakennamme ja kehitämme kumppaniverkostoamme jatkuvasti ja sillä on merkittävä rooli toimintaympäristössämme. Olemme juuri rakentamassa kumppaniauditointi- ohjelmaa, joka on tarkoitus suorittaa jokaisen kumppanin ja toimittajan kohdalla tulevien vuosien aikana. Vaadimme eettistä ja vastuullista toimintatapaa kaikilta kumppaneiltamme ja tahdomme varmistaa ne omien prosessiemme kautta.

Läpinäkyvyys ja tietoisuus

Pyrimme olemaan yksi alan läpinäkyvimmistä organisaatioista. Haluamme haastaa ja tulla haastetuksi asiakkaidemme, kumppaneidemme, henkilöstömme ja toimittajiemme toimesta. Haluamme lisätä tietoisuutta ja tietoa vastuullisuudesta IT:ssä. Tämän vuoksi koulutamme henkilökuntaamme ja jaamme tietoa verkostollemme. Aihealueita ovat muunmuassa hiilijalanjälki, erilaisia vastuullisuus- ja ympäristövinkkejä, ohjeistusta, tietoa vastuullisista työtavoista ja uusista tieteen tekemistä tutkimuksista.

Prosessioptimointi

Teemme jatkuvasti töitä prosessiemme ja palvelutuotantomme ympäristövaikutusten minimoimiseen. Työstämme kattavia elinkaarianalyyseja palveluistamme ja tuotteistamme ja pyrimme parantamaan niistä saatavilla kehityskohteilla jatkuvasti. Tähän kuuluvat kaikki etätyöpolitiikasta kierrätykseen ja laitteiden jälkikäsittelyyn ja käyttöikään.

Resurssitehokkuus

Edellämainittuun liittyy vahvasti resurssitehokkuus, jota pyrimme jatkuvasti parantamaan. Tämä pätee kiinteisiin laitteisiin ja hankintoihin kuin myös sähkön kulutukseen, matkustukseen ja kaikkiin liiketoimintamme osa-alueisiin.

Ympäristötavoitteet

Ympäristötavoitteemme heijastavat ympäristöpolitiikkaamme, ja ne jakautuvat olennaistein aiheiden mukaan. 

Kierrätys

Lisätään kierrätysastetta koulutuksilla ja lajittelumahdollisuuksien parantamisella.

Kierrätys

Varmistetaan 100% komponenttitason kierrätys elektroniikkajätteelle.

Yleinen

Palveluiden elinkaarianalyysit vuoden 2022 loppuun mennessä.

Poikkeamat

Ei yhtään ympäristövahinkoa. Nousu poikkeamakirjauksissa tietoisuuden lisääntyessä. 0,5 poikkeamakirjausta/henkilö vuoteen 2022 loppuun mennessä.

Ostot ja kumppanuudet

100% ostoista ja uusista kumppanuuksista on arvioitu virallisen arviointimenetelmän mukaisesti Q2 2023 mennessä.

Laitehankinnat

Per capita laitehankinnat vähenevät 30%, 50% ja 70% vuosien 2023, 2024 ja 2025 loppuun mennessä.

Kumppani auditoinnit

Kehitä auditointiohjelma Q1 2023 mennessä. Auditoi kaikki kumppanit Q2 2024 mennessä. Jokaisella kumppanilla on auditointipisteet vähintään 95% Q1 2025 mennessä.

Tietoisuus

Henkilökunnan tietoisuus paranee 20%, sitten 40% vuosien 2022 ja 2023 mennessä. 99% henkilökunnasta läpäisee ympäristötestin täysin pistein Q2 2024 mennessä.

Matkustus

40% työmatkoista kuljetaan julkisilla kulkuvälineillä Q1 2023 mennessä ja 40% henkilökunnasta hyödyntää työmatkaetua.

Kysymyksiä tai ajatuksia?
Tuulia vastaa mielellään! Laita meiliä osoitteeseen tuulia.virhia@swanitgroup.com.