Vastuullisuus

Ympäristö

SwanIT:n ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertifioitu ISO14001 -standardin mukaisesti. Järjestelmä ja siten sertifikaatti kattaa koko toimintamme ja palveluportfoliomme.

Alla on lisää tietoa ympäristöpolitiikastamme ja tavoitteistamme. Lisäksi, keskeiset ympäristönäkökohdat on tuotu esille.

 

Mitä teemme?

Ympäristö

Ympäristöpolitiikka

SwanIT ja sen ylin johto sitoutuvat ympäristöjohtamisjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ja sitovien velvotteiden ja lainsäädännön noudattamiseen. Sitoudumme aktiiviseen maapallon, ympäristön sekä luonnonvarojen suojelemiseen.

Olemme keskittäneet voimavaramme toimintaympäristössämme merkittävimmiksi nousevien ympäristönäkökohtien parantamiseen; kierrätys, ostot ja hankinnat, kumppanit ja tietoisuuden lisääminen. Näillä toimilla pyrimme tekemään osamme ehkäisemään saastetta ja luonnonpilaantumista. Ympäristöjohtamisjärjestelmämme kattaa kaiken toimintamme; palvelut, tuotteet ja prosessit.

 

Kierrätys

Sitoudumme noudattamaan kaikkia alueellisia ja valtiollisia jätteenkäsittelylakeja ja -säädöksiä. Työskentelemme jatkuvasti kierrätysasteemme maksimoimiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. SwanIT kouluttaa henkilökuntaansa aktiivisesti kierrätyksen ja jätteenlajittelun tiimoilta.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa teemme aktiivisesti työtä jätteen minimoimiseksi ja oikein käsittelemiseksi.

 

Ostot ja hankinnat

Ostojemme ja hankintoidemme keskiössä on resurssitehokkuus. Ostamme ja hankimme tuotteita ja palveluita vain todennettuihin tarpeisiin. Kaikki hankinnat tehdään arviointimenetelmää käyttäen, joka arvioi palvelun ja toimittajan vastuullisuutta kokonaisuudessa.

Tässä kokonaisuudessa ympäristöpilari on yksi arviointikategorioista. Arvioitaviin asioihin kuuluvat muun muassa hiilijalanjälki, käytetyt materiaalit, toimittajavastuullisuus sekä toimitusketju.

 

Kumppanit ja toimijat

Rakennamme ja kehitämme kumppaniverkostoamme jatkuvasti, ja sillä on merkittävä rooli toimintaympäristössämme. Olemme juuri rakentamassa kumppaniauditointiohjelmaa, joka on tarkoitus suorittaa jokaisen kumppanin ja toimittajan kohdalla tulevien vuosien aikana.

Vaadimme eettistä ja vastuullista toimintatapaa kaikilta kumppaneiltamme ja tahdomme varmistaa ne omien prosessiemme kautta.

Prosessioptimointi

Teemme jatkuvasti töitä prosessiemme ja palvelutuotantomme ympäristövaikutusten minimoimiseen. Työstämme kattavia elinkaarianalyyseja palveluistamme sekä tuotteistamme ja pyrimme parantamaan niistä saatavilla kehityskohteilla jatkuvasti.

Tähän kuuluvat kaikki etätyöpolitiikasta kierrätykseen, laitteiden jälkikäsittelyyn ja käyttöikään.

 

Resurssitehokkuus

Edellä mainittuun liittyy vahvasti resurssitehokkuus, jota pyrimme jatkuvasti parantamaan. Tämä pätee kiinteisiin laitteisiin ja hankintoihin sekä myös sähkön kulutukseen, matkustukseen ja kaikkiin liiketoimintamme osa-alueisiin.

 

Ympäristötavoitteet

Ympäristötavoitteemme heijastavat ympäristöpolitiikkaamme, ja ne jakautuvat olennaistein aiheiden mukaan.
Tietoisuuden lisääminen
Lisätään kierrätysastetta koulutuksilla ja lajittelumahdollisuuksien parantamisella.
Kierrätys
Varmistetaan 100% komponenttitason kierrätys elektroniikkajätteelle.
Laitehankinnat
Per capita laitehankinnat vähenevät 30 %, 50 % ja 70 % vuosien 2023, 2024 ja 2025 loppuun mennessä.
kiinnostuitko?

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä ilmaiseen kartoituspalaveriin.

Viedään yrityksenne vastuullisimpien ja taloudellisesti järkevimpien laitehankintojen äärelle.

Tuulia Virhiä

CEO & Founder
tuulia.virhia@swanitgroup.com