07/01/2024

Mitä kiertotalous tarkoittaa IT-maailmassa?

Kiertotalouteen kuuluu aina raaka-aineet. Jos ei puhuta raaka-aineista, silloin ei ymmärretä kiertotaloutta.

Kiertotaloudessa otetaan aina huomioon, mitä materiaaleja ja miksi hankitaan sekä millä keinoilla pidennetään niiden käyttöikää. Tärkeintä on saada raaka-aine lopulta uuteen kiertoon – mistä saadaan taas uusia raaka-aineita ja tuotteita.

Kiertotalous ei ole yksittäisen pienen asian toistamista, vaan se on kokonaisuus. Jos kokonaisuutta ei ymmärretä, ei voida myöskään puhua kiertotaloudesta.

Mutta mitä kiertotalous tarkoittaa IT-maailmassa?

1) IT-laitteiden hankinta

Laitteiden hankintavaiheissa organisaation pitäisi tehdä tietoinen päätös siitä, kuinka paljon esimerkiksi heidän hankkimissaan laitteissa on materiaaleja, joita pystytään tulevaisuudessa kierrättämään. Tai onko laitteet hankittu siten, että niissä on jo kierrätettyjä materiaaleja. Tai mitkä ovat laitteiden CO2-päästöt.

Jonkunlaiset kriteerit olisi hyvä olla, eli vastuullisuus- ja kiertotalouskriteerit pitäisi olla osana jo sitä hankintaprosessia. Tällöin tehdään se ratkaisu, että hankitaan sellaisia laitteita, jotka kestävät pitkään ja jotka pystytään lopulta kierrättämään raaka-aineiksi.

Tällöin on tehty jo ensimmäinen valinta kiertotalouteen mukaan tulemiseksi.

2) IT-laitteen käyttöikä ja käyttöiän pidentäminen

Tehokkaimmillaan kiertotalous on silloin, kun laitetta käytetään mahdollisimman pitkään ensimmäisessä käyttökohteessaan. Tällöin pystytään optimoimaan parhaiten laitteen käyttöikää teknologioiden avulla.

IT:llä pystytään tukemaan tätä seuraamalla laitteen fyysistä kuntoa. Laitteiden käyttöikää pystytään pidentämään tehokkaalla etähallinnalla, huollolla ja ylipäätään tietämällä, mitä niissä laitteissa tapahtuu.

SwanIT:n palvelut tähtäävät nimenomaan laitteiden käyttöiän pidentämiseen – ja tämän avulla yritys voi säästää suuret summat puhdasta riihikuivaa.

3) Raaka-aineet ja kierrätys

Jos laite vaihtaa käyttäjää organisaation sisällä, niin kiertotalous pystytään vielä toteuttamaan, kunhan organisaatio pitää huolen siitä, että laite etenee kierrätettäväksi. Mutta jos laite myydään paikkaan, jossa ei voida tietää sen loppuun käsittelystä, ei tällöin ei voida enää puhua kiertotaloudesta.

Tehokkainta onkin tehdä niin, että organisaatio esimerkiksi vuokraa kyseisen laitteen palveluna – ja tällöin laite jää mukaan kiertotalouslupaukseen. Eli aina kun laitteen omistussuhde tai -sijainti vaihtuu, on suuri riski, että kiertotalous loppuu siihen.

Laitetta voidaan toki kierrättää organisaatiosta toiseen. Kunhan pidetään huolta, että laite päätyy IT-kiertotalousmääritelmämme kolmanteen ja viimeiseen steppiin, eli raaka-aineisiin ja kierrätyksiin, niin hyvä.

Laitteen siis tulisi päätyä sellaisen toimijan palvelukseen, missä laite puretaan, otetaan raaka-aineet talteen – ja nämä raaka-aineet päätyvät teollisuuden käyttöön uusien tuotteiden muodossa.

Uusien tuotteiden ei tarvitse olla pelkästään IT-laitteita, mutta nämä raaka-aineet vähentävät neitseellisen materiaalin tarvetta maailmassa. Samalla pystytään hidastamaan kaivostoiminnan kasvua, sillä kaivostoiminta vaikuttaa valtavasti ympäristö- ja ihmisoikeusasioihin.

Konkreettiset hyödyt, jota kiertotalous tuo tullessaan

1) Ihmisoikeuksien ja ympäristöarvojen esille tuominen.

2) Organisaation vastuullisuusluvut ovat jo tiedossa, jos esimerkiksi CO2-päästöt ja kierrätysasteet on otettu huomioon.

3) Organisaation tarvitsee ostaa vähemmän eli laitteisiin menee huomattavasti vähemmän rahaa.

4) Rahan lisäksi säästetään aikaa. Vältytään laitteiden vaihtorumbalta, sillä asiat pystytään tekemään dataperusteisesti, tarvelähtöisesti ja joustavasti.

Tuulia Virhiä
SwanIT:n toimitusjohtaja

Ota yhteyttä

Tuulia Virhiä

CEO & Founder
tuulia.virhia@swanitgroup.com