08/02/2024

10 asiaa, jotka tulee ottaa huomioon verkkopalveluita pohtiessa

Peeter Pruuden

Tyypillisimmät yritysten verkko-ongelmat johtuvat usein osaamisen tai ajan
rajallisuudesta. Tavallisimmin yksi henkilö yrityksen sisällä on joskus tilannut laitteet, toinen verkkoyhteydet ja kolmas pystyttänyt verkkoympäristön.

Tämän jälkeen verkot on jätetty vuosiksikin oman onnensa nojaan ilman riittävällä tasolla olevaa valvontaa ja ylläpitoa. Etenkin langattomat verkot ovat aikojen saatossa alkaneet aiheuttaa
päänvaivaa yrityksille.

Syy on yleensä sama: aikoja sitten rakennetut verkot ovat
jääneet jälkeen teknologian ja käyttövaatimusten kehittyessä. Viimeistään tällaisissa
tilanteissa lähdetään yleensä etsimään talon ulkopuolista apua.

Nämä tulee huomioida verkkokokonaisuutta pohtiessa?

Verkkoympäristön järkevässä suunnittelussa ja optimaalisen ratkaisun pohdinnassa
tulisi huomioida ainakin seuraavat asiat:

1) Millaisia palveluita yritys käyttää ja mikä on näiden liiketoimintakriittisyyden
aste.

2) Millaista liiketoimintaa ja liiketoimintavaatimuksia varten verkot ovat olemassa.

3) Toimipisteiden määrä ja sijainti.

4) Etätyötarpeet verkkojen, tietoturvan ja yrityksen työntekijöille tarjottavien
palveluiden näkökulmasta.

5) Olemassa olevien verkkoyhteyksien laatu, nopeus ja turvallisuus.


6) Verkkoympäristön optimaalinen mitoitus kattaen pilviympäristöt, tietoturvan ja
tarvittavat tietoliikennenopeudet.

7) Verkkopalveluiden toiminta-asteen vaativuus ja toivottu palveluvaste (SLA).

8) Palvelut, joita verkkoympäristölle tarvitaan, esim. ylläpito, valvonta, hallinta ja
tuki.

9) Käytettävät verkkolaitteet ja -teknologiat sekä näiden hankintatapa ja -kanavat.

10) Palvelukokonaisuuden vastuullisuus sisältäen mm. ympäristöarvojen
huomioinnin ja tietoturvan.

Verkkovalvontajärjestelmien hyödyntäminen on nykypäivää

Nämä asiat vaikuttavat osaltaan siihen, millainen verkkoympäristö yrityksen kannattaa
rakentaa. Vastuullinen kumppani kartoittaa yrityksen senhetkisen tilanteen ja luo
suunnitelman, jonka pohjalta verkkoja lähdetään yhdessä kehittämään ja
optimoimaan.

Verkkojen optimoinnissa lähdetään liikkeelle aina asiakkaan tarpeista. Verkkoja
toteuttavan kumppanin on huomioitava tietoliikenteen ja IT:n merkitys asiakkaan
liiketoiminnalle ja ymmärrettävä verkkojen ongelmatilanteiden vaikutus yrityksen
toimintaan.

Verkkovalvontajärjestelmien hyödyntäminen on nykypäivänä keskeinen
osa optimoitujen verkkoympäristöjen toteutusta.

LUE MYÖS: Verkkopalveluiden ulkoistaminen yhdelle kumppanille – mitä hyötyä siitä on?

Tämän tekstin kirjoittaja Peeter Pruuden on toiminut IT- ja tietoliikennealalla yli 30 vuoden ajan rakentaen
asiakkaille erilaisia verkkoratkaisuja maailmanlaajuisesti. Nykyään hän hyödyntää
asiantuntijuuttaan SwanIT:llä mm. verkkopalveluiden ja tietoturvan parissa.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää:

Peeter Pruuden

Palvelujohtaja, Network Services
peeter.pruuden@swanitgroup.com