20/02/2024

Sinunkin läppärissäsi on konfliktimineraaleja – tätä kaikkea se tarkoittaa

Läppäri kuulostaa yksinkertaiselta, itsestäänselvyydeltä ja mukavan konkreettiselta, joka kuuluu meidän jokaisen tietotyöläisen arkeen. Mutta mitä kaikkea tuohon mahtavaan työvälineeseen ja sen valintaan sisältyykään? Se voi tulla yllätyksenä, että sinunkin läppärissäsi on konfliktimineraaleja.

Konfliktimineraali tarkoittaa sellaista mineraalia, minkä takia maailmassa on jonkinlainen konflikti menossa. Konfliktimineraaleja ovat esimerkiksi kulta, tina, volframi ja tantaali. Läppäreiden valmistukseen vaaditaan poikkeuksetta konfliktimineraaleja, joita louhitaan kaivoksista, usein kehitysmaissa.

Konflikti-nimitys johtaa juurensa louhintamaissa tapahtuvista konflikteista, joita mineraalien louhiminen rahoittaa. Kyseessä on iso ihmisoikeusrikkomus, ja viimeisten vuosikymmenten aikana kuusi miljoonaa ihmistä on kuollut näiden mineraalien takia. Siis sen takia, että me saamme elektroniikkatuotteita taskuun ja läppäreitä reppuihin.

Siinä voi kukin miettiä, kuinka etuoikeutettuja olemme täällä länsimaissa. SwanIT:n missiona on muuttaa IT-ala vastuullisemmaksi.

Läppäri voi olla hyvä kaveri jopa vuosikymmenen

Vastuullisuuden keskiössä aina kulutuksen vähentäminen. Päätelaitteissa erityisen tärkeää on laitteen käyttöikäpotentiaali. Oikein mitoitettu ja laadukas laite, josta pidetään huolta, voi kestää lähelle vuosikymmentä. Elinkaaren pituudessa on helppo arvioida kaikkia kolmea vastuullisuuden pilaria.

Talousnäkökulmasta vastuullisuus liitetään suoraviivaisimmin kuluihin. Laitteen käyttäminen pidempään säästää luonnollisesti kuluja, riippuen rahoitusmallista. Useat rahoitusmallit kannustavat käyttämään laitetta vain kolme vuotta, vaikka niiden käyttöikä on jo valmistajien puolesta arvioitu neljästä kuuteen vuoteen.

Valitsemalla rahoituksen ja hankintatavan vastuullisesti on kuluja mahdollisuus vähentää merkittävästi.

SwanIT:llä rahoitusratkaisumme kannustavat poikkeuksetta käyttämään laitteita kolmen vuoden yli pudottamalla kuukausittaista rahoitusmaksua merkittävästi.

Ethän murskaa loppuunkäytettyä läppäriäsi

Laitteen elinkaaren lopussa siitä on päästävä eroon. Laitevalmistajien tekemissä laskelmissa on tehty olettamukset vastuullisesta kierrättämisestä ja uusikäytöstä. Suomen lain mukaan käyttökelpoista laitetta ei saa murskata, mutta näin tapahtuu silti jatkuvasti.

Laite pitäisi palauttaa vastuulliseen kierrätykseen, jonka tulee tarkoittaa sitä, että laitteen kunto ja uudelleenkäyttömahdollisuudet selvitetään. Suomessa on myös tuottajavastuulaki, jonka mukaan tuottajien tulee järjestää tuottamiensa laitteiden kierrätys asianmukaisesti. Valitsemalla yrityksesi kierrätyskumppanin oikein, voit itse vaikuttaa siihen, minne laitteenne päätyvät ja miten ne käsitellään. 

Käyttökuntoiset laitteet päätyvät usein Suomen ulkopuolelle. Monet leasingkumppanit myyvät laitteet ulkomaille ”uusiokäyttöön”, ja ne päätyvät maihin, joissa kierrätysinfrastruktuuri on olematonta ja konfliktitilanne usein päällä. Tällaisen elektroniikkajätteen vieminen on lähtökohtaisesti laitonta.

Silti romuvuoret esimerkiksi Ghanassa ovat tuttu näky lehdissä. Laitteista päätyy kemikaaleja ja muita haitta-aineita maastoon ja niitä käsittelevät täysin suojaamattomat henkilöt, jotka ovat usein lapsia. Heille aiheutuu vakavia, elinikäisiä tai kuolemaan johtavia terveydellisiä seuraamuksia. 

Varaa ilmainen konsultointipalaveri – ja kerromme lisää

Me voimme auttaa kaikkien edellisten kysymysten kanssa. Ja mikä hienointa, taloudellinen hyöty on merkittävä, kun yritys siirtyy vastuulliseen IT-toimintatapaan.

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä ilmaiseen kartoituspalaveriin. Viedään yrityksenne vastuullisimpien ja taloudellisesti järkevimpien laitehankintojen äärelle.

Autamme sinua ja yritystäsi tarkastelemaan laitekantaanne, prosessejanne ja työasemien vastuullisuutta kokonaisuudessaan. Tiedättekö esimerkiksi laitevalmistajienne ja tukkureiden konfliktimineraalien osuuden tuotannosta? Oletteko selvittäneet valittujen mallien materiaaleja tai kierrätettävyyttä?

Miten pitkään käytätte laitteita? Saatteko laitteista tyhjennysraportit? Entä, tiedättekö minne laitteenne lopulta päätyvät vai loppuuko jäljitettävyys jo laitteen luovutuksessa? Me autamme näissä.


Tuulia Virhiä
Toimitusjohtaja, SwanIt    SwanIT palvelee yli 100 työntekijää työllistäviä pk- ja suuryrityksiä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. SwanIT:n Espoon ja Tallinnan toimipisteissä asiakkaita palvelee 18 yrityksen omaa työntekijää. Lisäksi asiakkaiden apuna on SwanIT Groupin laaja kumppaniverkosto. 

    SwanIT Groupin palvelutarjontaan kuuluvat IT-infrastruktuuri- ja ylläpitoratkaisujen ohella sertifiointipalvelut, joita yritys tarjoaa CertyHub-brändin kautta. CertyHub on Pohjoismaiden johtava sertifiointipalvelujen tarjoaja, joka myöntää muun muassa IT-alan sertifiointeja.