Verkkoratkaisut palveluna

 

Rakennamme verkkoratkaisut kaiken kokoisten yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. Huolehdimme laitteiden toimituksista ja asennuksista, ylläpidosta ja tietoturvaratkaisuista sekä muista analytiikkaan tai valvontaan liittyvistä toimenpiteistä. Palvelu suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa vastaamaan optimaalisesti ja kustannustehokkaasti jokaisen yrityksen tarpeita.

 

Oikein mitoitetut verkkoratkaisut säästävät aikaa ja rahaa

Ovatko toimivat verkkoratkaisut toimintanne kulmakiviä? Toimiiko toimistonne tai tuotantolaitoksenne verkon varassa? Haluaisitteko hyödyntää pilvipalveluiden hyötyjä, mutta olette epävarmoja toimiston tai tehtaan verkkojen toimivuudesta? SwanIT on erikoistunut verkkototeutuksiin. Meiltä löytyy aina tarvittava osaaminen, oli kyseessä toimisto, tehdas tai globaali toimipisteverkosto. Valvonta ja ennakoiva tuki on parhaimmillaan sitä, että et edes huomaa toimintaamme. Yhteysongelmiin puututaan jo ennen kuin niistä muodostuu isompaa ongelmaa. Emme ylimitoita järeitä ja kalliita verkkoratkaisuja, sillä osaamisemme ydin on nimenomaan kokonaiskuvan hahmottamisessa. Verkkototeutukset mitoitetaan niin, että ne toimivat optimaalisesti nyt ja myös tulevaisuudessa. Haasta meidät ja testaa, mitä voimme tehdä yrityksenne eteen!

Mitä voitte huoletta siirtää hoidettavaksemme?

 • Auditointi

 • Verkkoympäristön elinkaarihallinta

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valvonta

 • Optimointi

 • Ylläpito

 • Network as a service

Oikein mitoitetut verkkoratkaisut säästävät aikaa ja rahaa

Onko toimivat verkkoratkaisut toimintanne kulmakiviä? Toimiiko toimistonne tai tuotantolaitoksenne verkon varassa? Haluasitteko hyödyntää pilvipalveluiden hyötyjä, mutta olette epävarmoja toimiston tai tehtaan verkkojen toimivuudesta? SwanIT on erikoistunut verkkototeutuksiin, oli kyseessä toimisto, tehdas tai globaali toimipisteverkosto – meiltä löytyy aina tarvittava osaaminen. Valvonta ja proaktiivinen tuki on parhaimmillaan sitä, että et huomaa toimintaamme, sillä yhteysongelmiin puututaan jo ennen kun niistä muodostuu isompaa ongelmaa. Emme ylimitoita järeitä ja kalliita verkkoratkaisuja, sillä osaamisemme ydin on nimenomaan kokonaiskuvan hahmottaminen ja verkkototeutusten mitoittaminen niin, että ne toimivat optimaalisesti nyt ja myös tulevaisuudessa. Haasta meidät ja testaa, mitä voimme tehdä yrityksenne eteen!

Mitä voitte huoletta siirtää hoidettavaksemme?

 • Auditointi

 • Verkkoympäristön elinkaarihallinta

 • Suunnittelu

 • Toteutus

 • Valvonta

 • Optimointi

 • Ylläpito

 • Network as a service

IoT

Verkot rakennetaan tänään, mutta miten yrityksessänne hoidetaan turvalliset tietoliikenne- ja hallintayhteydet IoT-laitteisiin ylläpitoa ja tiedonkeruuta varten? Oletko pohtinut, miten tämä ratkaistaan kustannustehokkaasti turvallisuutta vaarantamatta? Voimme suunnitella ja rakentaa tähän käyttötarkoitukseen kustannustehokkaan ja juuri teidän käyttötarpeisiinne soveltuvan ratkaisun.

Pilven tietoturva

Voidaanko tämä toteuttaa pilvipalveluihin sisäänrakennetuilla työkaluilla vai tarvitaanko tähän ”oikeat palomuurit” analysoimaan liikennettä samalla tavalla kuten tänä päivänä turvataan konesalipalvelut tai yrityksen sisäverkko? Jos tarkastellaan pilvipalveluissa olevia palomuureja, voidaan todeta niiden perustuvan hyvin pitkälle pääsylistoihin, ilman sen suurempaa älykkyyttä. Tämän päivän trendi on siirtää yrityksen tärkein pääoma pilveen, kun haetaan kustannussäästöjä. Tämä pääoma on suojattava oikealla tavalla ja voimme olla siinä avuksi.

Elinkaarihallinta

Löytyykö tuotannossa aktiivilaitteita, jotka ovat olleet tuotannon käytössä jo viimeiset seitsemän vuotta? Olisiko aika kartoittaa nämä ja etsiä käyttötarpeeseen soveltuvat korvaavat, uudet laitteet?  Tämän päivän laitteissa on huomattavasti parempi teho ja näitten avulla turvaat liiketoiminnan jatkuvuuden moneksi vuodeksi eteenpäin.  Autamme mielellämme koko prosessissa.

Valvontaa ja proaktiiviset palvelut

Onko yrityksenne käytössä tietoliikenneyhteyksien reaaliaikainen valvonta, joka tuottaa virhetilanteissa hälytyksiä ja hälytyksiin puututaan sovitulla tavalla? Onko tiedossa miten hyvin palvelut toimivat esim. pilvessä myös haarakonttorista? Onko verkkoihin erikoistuneita asiantuntijoita, jotka voivat suorittaa vianetsintää juuri silloin kun ongelmat alkavat? – Voimme auttaa tässä toteutuksessa tai hoitaa sen kokonaan teidän puolestanne.

MPLS vai SDWAN?

Uusien teknikoiden avulla saavutetaan kustannustehokkuutta ja ketteryyttä, kun toimistoja siirretään tai perustetaan uusia haaratoimistoja. Uudet tekniikat tuovat helpotusta saatavuuskyselyihin ja perinteisten MPLS-verkkojen perustamisaikoihin verrattuna. Tämän lisäksi voidaan toteuttaa varayhteyksiä siltä varalta, jos kiinteät linjat menevät poikki ja huolehtia siitä, ettei kukaan jää pimentoon. Mikäli on jo olemassa oleva MPLS- verkkoyhteys, tietoturvaa voidaan huomattavasti parantaa siirtymällä SDWAN:in suuntaan. – Autamme mielellämme niin suunnittelussa, toteutuksessa ja tämän ylläpidossa.

WLAN-verkot palveluna?

Onko yrityksenne tiloihin suunniteltu ja mitoitettu langaton verkko? Onko ilmarajapinnassa todettuja ongelmakohtia, jotka kaipaavat ratkaisua? Yrityksen sisäverkossa olevat langattomat laitteet on oltava käyttäjämäärään ja tilaan nähden oikein mitoitetut. Kun ilmarajapinnan kautta liikutaan, on turvallisuussyistä huolehdittava myös riittävän hyvästä suojauksesta. Edellä mainittujen lisäksi tarvitaan älykkäät laitteet, jotta verkkoyhteydet ovat katkeamattomat koko toimistossa ja tietysti laitteiden raportointia on seurattava, jotta tiedetään, että verkossa on kaikki hyvin.  Meiltä löytyy vankka kokemus tältä saralta ja otammekin mielellämme haasteen vastaan.

Yrityksen verkot palveluna?

Räätälöimme teidän yritykseenne sopivan palvelukokonaisuuden tarpeidenne mukaan. Teidän ei tarvitse omistaa laitteita, jos sille ei ole tarvetta, vaan koko verkkoratkaisu voidaan toteuttaa aidosti palveluna. Meilllä on tarjota teille ratkaisu tilanteeseen, kun oman IT-organisaationne resurssit eivät riitä hoitamaan tulevaisuuden tietoliikenteen liittyviä haasteita ammattimaisesti.  Kerro meille, miten voimme olla avuksi.

Täsmäiskuja yrityksenne IT-infraan

Verkko-
toteutukset
Lähituki
Etätuki

Täsmäiskuja yrityksenne IT-infraan

Verkko-
toteutukset
Lähituki
Etätuki

Varaa aika maksuttomaan kartoitukseen ja kerro kuinka voimme
helpottaa elämäänne!

020 740 2720

info@swanitgroup.com

Kvintti-talo, pohjakerros. Metsänneidonkuja 12, 02130 Espoo