1.1.2022, aTalent ja SwanIT yhteistyöhön – kohti vastuullisempaa IT:tä ja työelämää

Rekrytointialan ammattiosaaja aTalent Recruiting ja IT-ratkaisuita vastuullisesti tuottava SwanIT ovat
solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen työasemien kokonaisvaltaisesta ”Laitteet Palveluna”-
palvelumallista 1.1.2022 alkaen. Palvelumalli on rakennettu aTalentin toiveiden mukaisesti kattaen
laitekonsultoinnin, esiasennuksen, toimituksen, pääkäyttäjätuen (Service Desk), laitteen vastuullisen
loppukäsittelyn, sekä vaiheittain tilattavat uudet laitteet. Palvelumalli otetaan käyttöön aTalentin yli 50
työntekijälle ja palvelua tullaan skaalaamaan vuoden 2022 aikana työntekijämäärän kasvun myötä sekä
tarpeiden mahdollisten muutosten mukaan.

aTalentin liiketoiminta-alueet ovat kaupallisen-, teknisen- ja teknologia-alojen asiantuntijarekrytoinneissa.
Yritys on 100% opiskelija- ja alumnijärjestöjen omistama, jonka ansiosta se tavoittaa erinomaisesti
korkeakoulutetut osaajat. Yrityksen keskeisiä arvoja ovat laadukkaiden palveluiden ja ensiluokkaisen
hakijakokemuksen lisäksi vastuullisuus, joka kattaa mm. harmaan talouden torjumisen, ympäristön
huomioinnin sekä pyrkimyksen parantaa suomalaista työelämää.

aTalentin talousjohtaja Juho Lankinen näkee yhteistyössä paljon etuja. ”Ennen yhteistyötämme SwanIT:n
kanssa olen toiminut käytännössä ainoana IT-tukihenkilönä organisaatiossamme, päävastuualueeni ollessa
talousasioiden hoitaminen. Vaikka organisaatiomme IT-rakenne on suhteellisen kevyt, työasemien tilaukset
ja asennukset sekä käyttäjien tukeminen vievät aina oman aikansa. Tällä hetkellä asiat sujuvat vielä
suhteellisen mutkattomasti, mutta kasvavana organisaationa meidän tulee huomioida myös tulevaisuuden
tarpeemme ja oma ajankäyttömme palvellaksemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme parhaalla
mahdollisella tavalla.

SwanIT tarjosi kustannustehokkaan ja joustavan palvelumallin IT:mme tueksi, ja koko prosessi
ensitapaamisesta käyttöönottoon sujui loistavasti. Saamme tarvittavat palvelut ja laitteet helposti yhden
kanavan kautta ja voimme skaalata mallia haluamallamme tavalla tarpeidemme muuttuessa. Aikaisemmin
ostimme laitteet itsellemme sieltä täältä, jolloin vanhat laitteet jäivät helposti nurkkiin pölyttymään.
Yhteistyömme myötä hankimme jatkossa leasing-sopimuksena SwanIT:ltä työasemat, jonka lisäksi he
auttavat meitä sopivien laitteiden valinnassa huomioiden laitteiden tekniset vaatimukset ja
ympäristönäkökulman. Kaikki vanhat laitteemme jälkikäsitellään vastuullisesti, mikä tarkoittaa sitä, etteivät
laitteet uusiokäytettyinäkään poistu Suomen rajojen ulkopuolelle, eikä laitteita ikinä murskata, vaan ne
kierrätetään komponenttitasolla ja tyhjennetään tietoturvallisesti.
 
Vastuullisuus on ydinarvojamme kaikessa toiminnassamme ja SwanIT:n tarjoama malli mahdollisti meille
parhaan ratkaisun ympäristön huomioinnin osalta. Valtaosa työskentelystämme tapahtuu toimistotiloissa,
jolloin työasemien ja erilaisten IT-laitteiden vaikutuksen osuus ympäristöön on merkittävä. Lähdemme
innolla kehittämään toimintaamme yhdessä SwanIT:n kanssa.”
 
Myös SwanIT:n myyntijohtaja Juhani Heinonen on innokas yhteistyön alkamisesta. ”Olen tyytyväinen, että
saimme rakennettua sopivan palvelumallin aTalentin tarpeisiin ja pystymme tekemään IT-kumppanina
asiakkaastamme konkreettisesti vastuullisemman toimijan pelkän sanahelinän sijaan. On myös mukava
huomata, miten hyvin mallimme tarjoaa lisäarvon reilun 50 henkilön ympäristölle siinä missä tuhansien
henkilöiden organisaatioillekin. Tästäkin yhteistyöstä kiittää myyntimiehen lisäksi myös ympäristö!”

aTalent Recruiting Oy

Juho Lankinen, CFO

SwanIT Oy

Juhani Heinonen, Sales Director